Rotstuin/Vetplanten

Hemelsleutel ( Hylotelephium telephium )

Hemelsleutel komt hoofdzakelijk voor in zoomvegetaties langs zonnige bosranden, in iets ruig grasland op perceelsranden, in wegbermen en in dreven. Eerder uitzonderlijk groeit de soort ook wel in de eigenlijke kruidlaag van het bos zelf.

Hemelsleutel komt zowel voor op zandige bodem, als op zandleem, leem en klei, maar zeeklei wordt gemeden.

Bloeiperiode van juni tot september

 

Tripmadam ( Sedum reflexum )

Tripmadam is een soort van zonnige en droge, voedselarme plaatsen: rotsen, oude muren, rivierdijken en droge graslanden. In Vlaanderen wordt ze vooral in wegkanten gevonden, in duingraslanden tussen villawijken en op rivierdijken langs de Maas. In de tuin gedijd deze uitstekend tegen een zuidmuur, langs een dolomieten tuinpad of als begeleider bij potplanten.

Bloeiperiode(gele bloemen) van juni tot juli

Een drachtplant voor bijen.

 

 

wit vetkruid ( Sedum album )

Wit vetkruid is een pionier van zonnige, droge standplaatsen.

Van nature groeit de soort vooral op stenige substraten. Echt wild is ze vermoedelijk alleen langs de Maas, waar ze op de stenen beschoeiingen van de rivieroevers groeit. Ook langs andere rivieren wordt ze af en toe op gelijkaardige plaatsen gevonden. In de tuin gedijd deze uitstekend tegen een zuidmuur, langs een dolomieten tuinpad of als begeleider bij potplanten.

Bloeiperiode van juni tot juli

Een drachtplant voor bijen.